"Alle kinderen willen leren"

Bijdeles Bussum, Welkom!

Bijdeles verzorgt dagelijks privé bijlessen in alle vakken die aangeboden worden op de basisschool. Deze lessen zijn met name gericht op taal (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling) en rekenen (automatiseren van de basisvaardigheden en inzicht). We kijken waar de knelpunten liggen en richten de bijles in naar de behoefte van uw kind.

Bijdeles levert dus maatwerk van hoogwaardige kwaliteit. Waar het kan en nodig is werken we graag samen met ouders en school om de beste resultaten te halen. Wij ondersteunen uw kind op een positieve manier waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid voorop staan. Onze zorg dat uw kind weer succeservaringen opdoet. Het leerplezier wordt vergroot en het zelfvertrouwen neemt toe. Dit leidt tot betere resultaten.

Naast het brede aanbod van de basisschoolvakken wordt ook Huiswerkbegeleiding, Cito-toetstraining, Nederlands als Tweede Taal en Verrijkingslessen gegeven.

Bijles

Bijles kan bestaan uit extra ondersteuning in onderdelen die kinderen lastig vinden en of uit pre-teaching. Pre-teaching wil zeggen het vooraf doornemen van de leerstof die gaat komen. Dit kan de kinderen een stuk zekerheid geven. We willen voorkomen dat we achteraf op hiaten stuiten. We sluiten aan bij de methode die op school wordt gebruikt. Kinderen weten vaak zelf met welke onderdelen ze moeite hebben en kunnen dit ook aangeven. Zo voorkomen we achterstand en blijft de leerling gemotiveerd en betrokken bij de lesstof.

Cito-toetstraining

Een goede voorbereiding op de Cito- en Entreetoets. De vraagstelling van de Citotoets is vaak anders dan de vraagstelling in de methode op school. Door Cito-toetsen te maken en te bespreken raken kinderen bekend met de vraagstelling. Ze leren werken onder tijdsdruk en krijgen instructies hoe ze met meerkeuzevragen om moeten gaan. De training voorkomt stress op de eigenlijke toets, waardoor er een optimaal resultaat behaald wordt. Het is niet wenselijk of de bedoeling een hoger resultaat te halen dan het niveau van het kind. Het gaat erom eruit te halen wat erin zit. BijdeLes biedt dan ook geen garantie op hogere resultaten.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkwerkbegeleiding geeft de leerlingen een stukje extra zekerheid hoe ze taken moeten aanpakken en indelen. Hoe ze moeten leren en plannen. De leerstof wordt gepland, geleerd en overhoord. Het geeft het gevoel van grip te hebben op de leerstof, door succeservaringen blijven de kinderen gemotiveerd. Ook kan huiswerkbegeleiding een stukje strijd thuis voorkomen, zodat de tijd thuis aan andere zaken besteed kan worden.

Nederlands als 2de taal

Woordenschat staat aan de basis van het leren van een taal. Wanneer de woordenschat van een taal op peil is, vertaalt zich dit door naar alle vakken. Kinderen die een tijdje in het buitenland hebben gewoond of een achterstand hebben op dit gebied krijgen les in woorden en woordgebruik. Vanuit een thema werken we aan een steeds groter wordende woordenschat waarbij de inbreng van de leerling belangrijk is en dient als kapstok om de woordenschat uit te breiden en te gebruiken.

Verrijkingsles

Verrijkingsles voor meer begaafde kinderen bestaat uit opdrachten van verschillende vakken. Naast reken en taal zijn er ook opdrachten die te maken hebben met expressie en sociaal-emotionele vorming. De kinderen maken zelf een keuze welke opdrachten ze willen doen. Ze maken kennis met verschillende leerstijlen en leren hoe ze het beste leren.Tijdens de lessen is er veel eigen inbreng, zelfsturing en uitdaging. De afsluiting bestaat uit zelfreflectie en feedback.

Remedial teaching

Wanneer er zich echte leerachterstanden voordoen, zal er eerst in kaart worden gebracht wat de leerling nodig heeft.

Aan de hand van toetsresultaten wordt een plan opgesteld voor minimaal drie keer een half uur per week. Dit vaak in overleg en in samenwerking met ouders. Wanneer het mogelijk is verzorgen ouders zelf thuis een les met hun kind. Voor materialen en instructie wordt gezorgd. Na 10 weken is er overleg over de vooruitgang.

Onze begeleiders

Ilse; oprichter & leerkracht

“Alle kinderen willen leren”

De afgelopen 18 jaar heb ik met veel plezier in alle groepen van de basisschool voor de klas gestaan. Mijn interesse ging altijd uit naar de leerling in de klas die meer nodig had dan het reguliere programma.

Kinderen die op een andere manier leerden, die aangepaste lesstof nodig hadden of de leerling die juist meer aankon. Door het volgen van diverse cursussen en opleidingen waaronder ‘meerbegaafde leerlingen’ en ‘remedial teaching’ kon ik steeds meer aan de behoefte van die extra aandacht te gemoed komen. Door gebrek aan tijd en door bezuinigingen kwam de extra ondersteuning regelmatig in het gedrang.

Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in 2013 Bijdeles heb opgericht. Ik kan mijn ervaring en kennis nu inzetten in de wekelijkse individuele lessen. Het kunnen leveren van maatwerk geeft veel voldoening.

Lesmateriaal

 

Bijdeles beschikt over veel lesmethodes die in het onderwijs op school gebruikt worden. Kinderen zien daardoor de eenheid: wat op school geleerd wordt, wordt ook bij Bijdeles geleerd. Door geen andere methodes te gebruiken en aan te sluiten bij de gehanteerde methode op school wordt “dubbel” leren en verwarring voorkomen.

Naast de schoolmethodes beschikt Bijdeles over bijzonder materiaal voor de leerling die behoefte heeft aan meer en anders.

Met sprongen Vooruit

Waterglasmethode

Reken-spellingsprint

Vooruit

De resultaten spreken voor zichzelf

Al meer dan 99 kinderen succesvol begeleid!

GOEDE RESULTATEN

VROLIJKE KINDEREN

GELUKKIGE OUDERS

Wat ouders over ons zeggen

We hebben contact met Ilse gezocht omdat onze dochter wat achterstand met rekenen had. In 2 blokken van 10 lessen per blok heeft Sofia een hele sprong voorwaarts gemaakt. Letterlijk een inhaalsprint. Ilse kan de stof rustig en prettig overbrengen. Met name het zelfvertrouwen van Sofia in haar eigen kunnen werd na de lessen met Ilse behoorlijk vergroot. Zeer aanbevelenswaardig!
Rolf Vermin

 

Ilse heeft onze dochter Ditte (11) begeleid met taal en rekenen nadat er in groep 7 wat hiaten waren ontstaan. Ze had snel door waar het haperde, en wist haar enthousiasme en positieve houding op Ditte over te brengen. Ze straalt warmte en rust uit en voelde Ditte goed aan, waardoor Ditte zich meteen op haar gemak voelde en met plezier naar de bijles ging. Je merkt aan alles de jarenlange ervaring van Ilse in het onderwijs en haar gedegen kennis van de verschillende leermethodes.

Door haar efficiënte en proactieve aanpak (ze had regelmatig contact met de leerkracht op school), gaat Ditte nu vol vertrouwen de cito-toetsen in januari tegemoet. We kunnen haar van harte aanbevelen.
Nadine Munninghoff

 

I’m so happy with Ilse and the extra lessons she is giving to Isabella.
Isabella feels really comfortable and enjoys the classes as well. She will skip a party in favor of the lessons. My girl feels important and receives a very personal treatment. She takes the classes seriously and it gives her much confident on herself.
Ilse is also very much involved with the school and even joins the parent meetings at school to be able to tailor her lessons to Isabella’s needs. This way also a good relation is built between school and Ilse and extra valuable information is shared again – both ways.
And most important, the school recognizes the quality of Isabella and grades improved rapidly after getting the extra lessons.
Enjoying the lessons for 3 years now…
Maria Santos
Bussum

 

Ilse has been working with our daughter, aged 9 for the last six months. we have been very pleased with her progress in maths and she has jumped one grade already. ilse gives her confidence, makes her feel special and she always looks forward to the two weekly sessions. The learning material that ilse uses – which we also work with at home – is well structured and helps you to easily track progress of your child. I would have no hesitation in recommending ilse.
Justine van Buttingha Wichers
Bussum

 

Onze dochter Sandrijn heeft enkele jaren ondersteuning van Ilse bij het rekenen. Wij zijn zeer tevreden over de lessen en de resultaten die zij ermee bereikt! Haar zelfvertrouwen stijgt waardoor het rekenen makkelijker en beter gaat. Ilse weet haar op de juiste manier te stimuleren.
Anja Stunnenberg
Bussum

 

Ilse is een zeer gedreven, ervaren en bovenal enthousiaste juf. Mijn zoon (grp 4) heeft zijn taalachterstand weten in te halen dankzij de wekelijkse lessen bij Ilse waar hij met veel plezier naar toe gaat. Ilse geeft duidelijk aan welke aanpak nodig is, communiceert met school wat de vorderingen zijn en waar eventueel nog extra aandacht nodig is. Wij zijn erg blij en tevreden met haar.
Kristel Hellemons
Bussum

 

Ilse Kayn is een bijzonder ervaren en enthousiaste bijlesjuf, die onze dochter vanaf groep 7 heeft begeleid met rekenen. Ze heeft een duidelijk werkplan, houdt contact met school en gebruikt – indien mogelijk – dezelfde methode. Door Ilse’s manier van werken met onze dochter, is haar zelfvertrouwen in eigen kunnen enorm vooruit gegaan en de resultaten zijn positief. Onze dochter heeft de lessen nooit als ‘moeten’ ervaren en heeft het erg naar haar zin gehad, omdat Ilse kinderen aanspreekt op hun niveau en weet hoe ze het beste in een kind naar boven kan halen.
Ineke Meter
Hilversum

 

Inmiddels heeft onze dochter ong. 8 lessen gehad bij Ilse voor rekenen. Zij helpt en ondersteunt haar bij de dingen die ze lastig vindt maar bovenal geeft ze haar wat meer vertrouwen. Wij merken dat dat erg prettig is voor onze dochter. Door bepaalde vaardigheden op te doen en door vooruit te werken (pre-teaching) sterkt het haar zelfvertrouwen. Ilse gaat op een zeer leuke manier met onze dochter om en natuurlijk moet er gewerkt worden maar onze dochter heeft geen hekel aan de extra bijles.
E. van Rooijen
Naarden

 

Onze werkwijze

 

Na een kennismakingsgesprek wordt er gekeken waar de behoefte aan extra ondersteuning ligt. Om een goed beeld te krijgen gebruiken we de informatie van ouders en school, zo hoeven we niet onnodig te toetsen. De lessen kenmerken zich door hoogwaardige kwaliteit waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid de basis zijn. Leerlingen verlaten de bijles met nieuw verworven kennis, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

In de wekelijkse lessen sluiten we aan op de gebruikte methodes op school, zo vormt de lesstof een eenheid.

 
  • Lessen van hoogwaardige kwaliteit
  • Professionele moderne leermiddelen
  • Maatwerk en flexibiliteit
  • Werken is een sfeer van vertrouwen en veiligheid
  • Autonomie en competentie van de leerling centraal

Relatie

Een relatie van een kind met een ander kind of leerkracht wordt versterkt als het kind invloed heeft op de manier waarop er met hem of haar wordt omgegaan. Luisteren, vertrouwen bieden, uitnodigende omstandigheden creëren, uitdagen en ondersteunen zijn voor ons belangrijke pedagogische voorwaarden om een goede relatie met het kind op te bouwen.

Autonomie

Waneer een kind zich betrokken voelt bij de eigen leeromgeving, versterkt dat de autonomie en daarmee de eigenwaarde van het kind. We bieden daartoe keuzes aan het kind, zo wordt hij of zij mede-eigenaar van zijn leerproces.

Competentie

Leren wordt betekenisvoller als het kind invloed heeft op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd, hierdoor neemt zijn gevoel van competentie toe.